تبلیغات
رؤیای خیس - عشقه من

عشقه من

عشـــــــــــــــقه من، مرد باش
وقتی تنهام پشــــــــــــتم باش...
وقتی ناراحتم همـــــــــــــدمم باش...
وقتی بهونه میگیرم، حوصـــــــــله کن.....
وقتی میطلبمــــــــــــــــــــــــــــت کنارم باش...
وقتی باهات بد میشم تو خوب باش....
عشـــــــــــــق من، کنارم باش"مردونه"...
با ابهت...با صـــــــــــــــــــلابت...
عشـــــــــــــــق من، تکیه گاهم باش....
در این صورته که مالک جسم و روحم میشــــــــــــی..

آپلود عکس


[ شنبه 24 مرداد 1394 ] [ 01:16 ب.ظ ] [ گربه & مقداد ]