تبلیغات
رؤیای خیس - سیرم از زندگی و از همه كس دلگیرم

سیرم از زندگی و از همه كس دلگیرم


 

 

سیرم از زندگی و از همه كس دلگیرمآخر از این همه دلگیری و غم می میرمپرم از رنج و شكستن، ‌دل خوش سیری چند ؟دیگر از آمد و رفت نفسم هم سیرمهر كه آمد، دل تنهای مرا زخمی كردبی سبب نیست كه روی از همه كس می گیرمتلخی زخم زبان و غم بی مهری هااینچنین كرده در آیینه هستی پیرمبس كه تنهایم و بی همنفس و بی همراهروزگاریست كه چون سایه بی تصویرمدلم آنقدر گرفته است، خدا می دانددیگر از دست دلم هم به خدا دلگیرم!


[ دوشنبه 20 بهمن 1393 ] [ 11:47 ق.ظ ] [ گربه & مقداد ]